Knikarmscherm 2-buis en 3-buis systeem

I 2000  K 2000  N 2000

Met deze kreten worden heel veel vergissingen gemaakt. Veel eindgebruikers denken dat een 3-buis knikarmscherm, 3 knikarmen heeft. Dit is niet waar. Het 3-buis knikarmscherm kan 2 tot wel 6 armen hebben en 16 meter breed zijn met het doek uit een stuk. Het grote voordeel van een 3-buis knik arm is, dat ik zoveel bevestigingssteunen kan plaatsen als nodig en redelijk flexibel ben in waar deze steunen te plaatsen. Een 2-buis systeem heeft altijd 2 knikarmen. De bevestiging zit nagenoeg altijd aan de buitenkant van het scherm en zijn vast bepaald.

Kwaliteit

De kwaliteit van een knikarmscherm zit hem voor de eerste plaats in de armen. Deze moeten de volgende eigenschappen hebben:

  • Stabiel, een hoge draagkracht om windbelasting te weerstaan en behoud van ingestelde hoek zodat na stellen tot een minimum beperkt blijft en de scharnierpunten hun passing blijven behouden.

  • Veerspanning, een hoge veerspanning in de arm zorgt voor het strak houden van het doek, zodat het bestand is tegen wind. De stelregel is: Zodra de windbelasting de armen doet in-scharnieren, dat het scherm omhoog gestuurd moet worden.

  • Nauwkeurig geproduceerd, zodra dit niet het geval is, zal het scherm deels uit gestuurd niet stroken aan de bovenkap. Als het scherm in is, moet de voorlijst stroken met de bovenkap. Als het scherm uit is, moet de voorlijst eveneens stroken. Als het scherm deels uit is, zal bij een kwalitatief minder scherm dit weleens niet zo kunnen zijn.

Belangrijke eigenschappen

De volgende belangrijke eigenschap is een stabiele oprolbuis. Gebruikelijk is een 78 stalen buis maar de stabielere systemen zullen met een 85 bovenbuis werken. Ook zijn er buizen met een profilering en aluminium honingraad-oprolbuizen.

De laatste belangrijke eigenschap is een stabiele voorbuis. Als de oprolbuis en/of de voorlijst doorbuigt, zal dit een “zak” in het doek betekenen in het midden van het doek. De hoeveelheid van het doorzakken van het doek, bepaald ook de mate van rimpeling tijdens het oprollen.

Bij een 3-buis systeem staan de armen om te beginnen al beter verdeeld t.o.v. de voorlijst voor een gelijkmatige ondersteuning van het doek. Ook door het feit, dat dit systeem vaak geschikt is voor breedten ver boven de 6 meter is het zondermeer stabieler uitgevoerd dan een 2-buis. Ook kan er bij een 3-buis een glijlager in het midden worden geplaatst. Dit ondersteund de bovenbuis en beperkt de doorbuiging.